• เม็ดน้ำมันขาว/ดำ มีให้เลือกสองคุณภาพ
  • ใช้กับเครื่องหล่อไดแคสต์งานอลูมิเนียมได้ดีเยี่ยม
  • 20 Kgs/ Box