บริการรับซ่อมเครื่องพ่นทราย รับซ่อมเครื่องยิงทรายทุกแบรนด์

.

 

บริการรับซ่อมเครื่องพ่นทราย (ซ่อมเครื่องยิงทราย) ซ่อมเครื่องทุกรุ่น ทุกแบรนด์ ตามความต้องการของผู้ใช้
ซ่อมเครือง : เครื่องพ่นทราย (เครื่องยิงทราย) ขัดโลหะ เครื่องพ่นทรายตัดครีบขัดผิวพลาสติก เครื่องพ่นทรายตัดครีบขัดผิวยาง ซ่อมเครื่องบาเรล และตู้กรองฝุ่น

เข้าไปดูประสบการณ์และผลงานซ่อมเครื่องยิงทราย เครื่องยิงโลหะของเราได้ในหน้า ผลงานที่น่าสนใจ

กระบวนการทำงาน
image
1. ประชุม
image
2. ตรวจสอบเครื่องพ่นทราย
image
3. จัดซื้อ - จัดจ้าง
image
4. ดำเนินการซ่อมเครื่องจักร เครื่องยิงทราย เครื่องพ่นทราย
image
5. ส่งรายงานผลการซ่อมเครื่องยิงทราย เครื่องพ่นทราย