ผลงานของเรา

ด้วยประสบการณ์ยาวนานจากญี่ปุ่น นอกจากทรายพ่น เรามีบริการซ่อมเครื่องจักร เครื่องยิงทราย เครื่องพ่นทราย เครื่องบาเรล จัดหาอะไหล่เครื่องยิงทราย เครื่องพ่นทราย เครื่องบาเรล ทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงชุดกรองเครื่องยิงทราย เครื่องพ่นทราย ที่ต้องทำการเปลี่ยนประจำปี

เครื่องบาเรล เครื่องขัดผิวโลหะ

หากเครื่องยิงทรายของท่านมีปัญหา เรามีบริการเช็คเครื่องฟรี และทำการเสนอราคาอะไหล่เครื่องยิงทราย พ่นทราย รวมถึงบริการเพื่อซ่อมบำรุงตามความต้องการของลูกค้า

ซ่อมเครื่องยิงทราย พ่นทราย เปลี่ยนอะไหล่เครื่่องยิงทราย เครื่องยิงทรายพิเศษ