ซ่อมเครื่องยิงทราย รุ่นจานหมุน

Last updated: Sep 29, 2020  |  833 จำนวนผู้เข้าชม  |  ผลงานของเรา

ซ่อมเครื่องยิงทราย รุ่นจานหมุน

สำหรับเครื่องนี้ทำการเปลี่ยนอะไหล่แผ่นกันสึกชุดของใบพัดตีทั้งสองชุด เนื่องจากเครื่องได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เมื่อแผ่นกันสึกได้หมดอายุขัยการใช้งาน ทำให้เม็ดเหล็กตีทะลุผนังเครื่องออกมาด้านนอก ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน 
หากมีการเปลี่ยนเพียงเฉพาะจุดเช่นกันสึกใบพัดตีเครื่องนี้ ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งวัน โดยช่างชำนาญการเครื่องยิงทรายโดยเฉพาะ