ตรวจเช็คเครื่องยิงทรายเกาหลี

Last updated: Sep 29, 2020  |  318 จำนวนผู้เข้าชม  |  ผลงานของเรา

ตรวจเช็คเครื่องยิงทรายเกาหลี

เนื่องจากเป็นเครื่องนำเข้า จะมีการซ่อมบำรุงค่อนข้างยาก รวมไปถึงต้นทุนที่มีราคาสูง
ทางเราจึงได้รับโอกาาสในการตรวจเช็ค และหาชิ้นส่วนอะไหล่เครื่อง ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
 
 
 - สายพานยิงทราย
 - ส่วนของใบพัดตีทราย และหัวยิงทราย
- หารอยรั่วของเครื่องยิงทราย
กรุณาติดต่อเราเพื่อเข้าตรวจเช็คพร้อมบริการจัดหาอะไหล่เครื่องยิงทราย